סדר פעולות לפתרון תרגילים בחשבון ומתמטיקה מחייבת אותנו לעבוד לפי הכללים, על מנת לפתור תרגילי שרשרת ישנה חשיבות לאופן ביצוע פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

פעולות הכפל והחילוק נחשבות קודמות לשאר הפעולות בחשבון כדוגמא: כפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור, פעולות של כפל וחילוק מבצעים לפני פעולות נוספות לפתרון תרגילי שרשרת. חיבור וחיסור אינם קודמים אחד לשני וכך גם הכפל והחילוק.

סדר פולות חשבון (משמאל לימין):

  • סוגריים קודמים לכל – מבצעים חישוב של הנתונים בתוך הסוגריים
  • כפל וחילוק – מבצעים פעולת כפל וחילוק, את הפעולות מבצעים משמאל לימין
  • חיבור וחיסור – לאחר הכפל והחילוק מבצעים חיבור וחיסור, את הפעולות מבצעים משמאל לימין

אם הגעתם עד לפה, אולי יעניין אתכם קורס הכנה למחוננים לכיתות ב' שלב ב', הקורס מקנה מיומנות בפתרון תרגילם בחלק המילולי, החלק הכמותי והחלק הצורני. במהלך הקורס יתרגלו התלמידים מגוון רחב של תרגילים, הקורס מאפשר תרגול אונליין מכל מקום ובכל זמן.

תרגיל חשיבה בחשבון

פתרון תרגיל:

4÷2(3-1) = ?

על מנת לפתור את התרגיל אנחנו חייבים ליישם את הכללים לפי סדרת הפעולות.

שלב 1: פותרים את סוגריים
(3-1) = 2

שלב 2: חילוק משמאל לימין
4÷2(2) = ?
אנחנו מבצעים חילוק של 4 ב 2, התוצאה היא: 2

שלב 3: כפל עם התוצאה שבתוך הסוגריים
2(2) = ?
השלב האחרון שנשאר לנו הוא כפל של התוצאה שקיבלנו בשלב 2, התוצאה היא: 4.

התשובה הנכונה לתרגיל זה הוא 4.


התחברות למערכת

התחבר

הרשמה למערכת

הרשמה